Systémové upozornění
Hlavní informace

Více jak milion hasičů po celém světě denně důvěřuje dýchacím přístrojům firmy SCOTT Safety. Tato společnost z holdingu TYCO je uznávaným lídrem v konstrukci a výrobě respirační ochrany od roku 1945. Při vývoji dýchací techniky dbá SCOTT především na názory, zkušenosti a požadavky Vás, uživatelů, hasičů a záchranářů.

Hlavním znakem dýchacích přístrojů SCOTT Safety je jejich konstrukční jednoduchost. Ta spolu s kvalitou výroby je zárukou vysoké provozní spolehlivosti a minimální potřeby servisu, který si navíc uživatel po vyškolení může plně provádět sám. Kompletní servis IDP uživatelem šetří čas, po který by musel přístroj cestovat do servisního střediska. Tímto se také minimalizují provozní náklady.

IDP SCOTT mají jednoduchou uživatelskou kontrolu a údržbu - podívejte se na videoprezentaci Uživatelská kontrola, příprava a ošetřování přístroje. IDP SCOTT Safety mohou být rozšířeny o dálkovou telemetrii či integrovaný rádio-informační systém, který poskytuje veliteli zásahu přehled o stavu zasahujících a v případě krizových událostí tak může efektivně napomoci k jejich záchraně.

Jak uspořit?

Vyměňujte jen to, co je nefunkční!

Díky vysoké kvalitě IDP SCOTT PROPAK, ACS, Sigma 2 či CONTOUR, potvrzené servisními techniky SCOTT, výrobce stanovil (v souladu s EN 137) servisní interval 12 let při provádění ročních dynamických zkoušek IDP. Do této doby se vyměňuje či opravuje jen ta část, kde dynamický testér nalezl závadu.  Tak se snižují provozní náklady!

Jak nenaletět při nákupu IDP?

Požádejte o zapůjčení dýchacích přístrojů na zkoušení a pak se terpve rozhodněte!

 

Naše nabídka dýchací techniky

 dychtechchart

Detailní informace naleznete na naší produktové stránce www.scottsafety.cz