Systémové upozornění
Hlavní informace

LIFE LINE plus s.r.o. je výrobcem zdravotnických prostředků na bázi oxidované celulózy s hemostatickým účinkem. Výrobky s obchodním názvem BLOODCARE jsou určené jak pro odborné použití v nemocničním prostředí, tak i pro běžné použití veřejností.

Všechny výrobky jsou certifikovány a označeny značkou shody CE a naplňují veškeré požadavky MDD 93/42/EEC.

Od vzniku společnosti jsou všechny děje chápány procesním přístupem, který zabezpečil implementaci systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 13485 a jeho následnou certifikaci.

Společnost LIFE LINE plus s.r.o. je autorizovaným distributorem a servisním centrem produktů holdingu 3M|SCOTT Safety a Biomarine Inc. pro záchranné a ozbrojené sbory ČR. Zastupuje: